YRITYS
REFERENSSIT YHTEYSTIEDOT ENGLISH

kuva1

Referenssiluettelo

NO Referenssi
1 Forest Big Data: Tukkiröntgendata sahapuun ohjauksessa (2015-2017) PDF
2 Digitaalinen Tuoteprosessi ja Optimaalinen Sahaus (Digital Product Process and Optimized Sawing) 2011-2013 PDF
3 Joustavat ja itseoppivat tuotantojärjestelmät puutuoteteollisuudessa (2010-2012) PDF
4 Palvelukonseptien kehittäminen puutuoteteollisuudessa (Development of service concepts in wood products industries) 2011-2013.
5 Simulaattorit: TimberLOG ja TimberSIM kehitys(2015-2017) PDF
6 Mekaanisen metsäteollisuuden energiatutkimus (Energy Investigation for Mechanical Wood Industry) 1980 -1982
7 Sahapuurunkojen (mänty ja kuusi) ja vaneripuurunkojen (koivu) katkonnan kehittäminen; Runkoaseman kannattavuus.
8 Sahauksen arvo- ja tilavuussaantoon vaikuttavat tekijät ja niiden parantamismahdollisuudetahausmenetelmien vertailututkimus
9 Röntgenjärjestelmä kehittäminen tukkien geometristen ja laatuominaisuuksien mittaamiseksi
10 Viilun sorvauksen (koivu ja kuusi) kehittäminen viilun arvosaannon maksimoimiseksi; Vaneripuurunkojen ja tukkien katkonnan optimointi; Sorvipöllien keskityksen optimointi.
11 Puun työstäminen: sahatavaran mittojen valvonta; pinnansileyden mittaus
12 Arvoketjujen: puun hankinnan, tuotannon ja myynnin ohjaus,simulointi ja optimointi:leimikkovalinta, sahapuurunkojen katkonta, tukkien luokitus ja lajittelu, sahauksen asetteet; komponenttien valmistus; logistiikka. Arto Useniuksen väitöskirja (1980). Käyttölisenssejä on myyty yli 50 kpl.
13 Sahatavaratuotannon ohjaus ja valvonta (oppikirjan osa)
14 Laserin ja vesisuihkuleikkauksen sovellukset puutuoteteollisuudessa.
15 Merkintäjärjestelmä kappaletavaratuotannon seuraamiseksi (1980).
16 Automaatio sahatukin mittauksessa ja käsittelyssä
17 Teknologian muutos ja sen vaikutus työhön ja työympäristöön
18 Teknologian muutos ja sen vaikutus työhön ja työympäristöön
19 Tulevaisuuden terät
20 Vanerin valmistuksen automaatio
21 Piensahauksen nykytilanne, kehitysnäkymät ja strategiat
22 Puuraaka-aineen ja sahatavaratuotteiden yhteensopimattomuus aiheuttaa merkittäviä taloudellisia menetyksiä
References
European Co-operation projects

NO References - European Co-operation projects
1 Improved spruce timber utilisation -"STUD" -project, 1997 - 2000
2 Production improvement by new optimised method in wood quality control and cutting with high-performance on-line system - PINOCCHIO -project, 1998 -2001. Development of x-ray scanning platform for research purposes
3 Linking raw material characteristics with industrial needs for environmentally sustainable and efficient transformation processes - "LINESET" - project, 2000 - 2003
4 Human and environmentally friendly cutting and milling of materials "ENVICUT" project, 2000 - 2003
5 Multi sensor system for internal characterisation of wood and cork "ULTRA" project, 2001 - 2003
6 Multi sectorial database, model system and case studies, supporting innovative use of wood and fibers (INNOVOOD) - WoodWisdom Finnish Swedish research project 2004 - 2006
7 Tools for sustainability impact assessment of the forestry - wood chain "EFORWOOD", 2005 - 2009
8 Flexible Wood Supply Chain "FlexWood" project 2009 - 2012
TimberVision Oy, Iso Roobertinkatu 38 E 62, FI-00120 Helsinki, Finland