YRITYS REFERENSSIT YHTEYSTIEDOT ENGLISH

kuva1

TimberLOG-sahaussimulaattori simuloi joko yhden tukin tai tukkiläpimittaluokan sahausta. Simulointi voidaan suorittaa kiinteälle asetteelle (asetesimulointi) tai simuloimalla voidaan verrata kahta kiinteää asetetta. Ohjelmalla voidaan myös verrata haluttuja tuotteita tuottavien erilaisten asetteiden antamia sahaustuloksia (vaihtoehtosimulointi). Kiinteän asetteen pysyvyyttä läpimitan funktiona voidaan tutkia pysyvyyssimuloinnilla. Simuloinnissa käytetään kiinteää puruprosenttia (10 %). Kuoriprosentti voidaan antaa käyttöliittymässä.

kuva1
TimberLOG sahaussimulaattorin käyttöliittymä (2017).
Asetteen pysyvyyssimuloinnissa perusasete simuloidaan millimetrin luokissa siten että ensimmäinen luokan latvaläpimitta on 10 millimetriä sydäntavara-asetteen minimiläpimittaa pienempi ja viimeisen luokan latvaläpimitta on 40 millimetriä sydäntavara-asetteen minimiläpimittaa suurempi. Simulointi suoritetaan kiinteällä sivulautamallilla. Kuvassa 12 on esitetty simuloinnin tulos. Arvo on laskettu tukkikuutiometriä kohden. Reunimmaisena oikealla on optimoitu sivulautamalli.
kuva1
TimberLOG asetteen pysyvyys.
kuva1
TimberLOG tulostaulukko voidaan siirtää exceliin.

TimberVision Oy, Iso Roobertinkatu 38 E 62, FI-00120 Helsinki, Finland, info@timbervision.fi